بازی های مورد نظر خود را انتخاب کنید

جزییات سفارش

دستگاه شما پلی استیشن
بسته شما (ظرفیت/بازی) پنج بازی انتخابی
هزینه سفارش 400 هزار تومان
لیست بازی های انتخابی
بازی ای انتخاب نشده است